آدرس: جردن - خیابان سلطانی (سایه) - پلاک 80 - واحد 3 - طبقه 2

کد پستی: 1967714114

تلفن:
شماره چهار رقمی 1619 استان تهران

021-26291135
021-26291547

ایمیل: info@nbb.ir

طراحی و پشتیبانی توسط گروه TBC